+90 242 513 18 52

Esnaf ile Sanatkârlarımız Bu Ülkenin ve Milletin Omurgasıdır

  • img

Bize Ulaşın

Genel Bilgi

Günümüzde mesleki eğitimde, sadece okul sistemiyle kalifiye meslek elemanı yetiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bunun içindir ki; mesleki eğitimde okul ve işyerinin ortaklaşa görev ve sorumluluk alacağı bir sistem hedeflenmektedir.

Çıraklık eğitimiyle yapılan meslek eğitimi,  okul sistemine göre yapılan meslek eğitiminden daha ucuza mal olmaktadır. Ekonomik yönden çok güçlü olan ülkeler bile, meslek eğitimini örgün eğitimle yapacak kadar zengin olmadıklarını belirtmektedirler.

Ülkemizde hızlı sanayileşme ve gelişen özel sektör işletmeleri, çıraklık sisteminin mesleki eğitim sistemine alınması sonucunu doğurmuştur. Uzun yıllar ve uğraşlar sonucu 1977 yılında çıkarılan 2089 Sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununun uygulanmasında istenilen başarının elde edildiğini söylemek mümkün değildir. Hız kazanan yeni çalışmalar sonucunda bütün kesimlerin hemfikir olduğu 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla öğrencilerin beceri eğitimini  işletmelerde yapma zorunluluğu getirilmiştir. Devlet işletmelerdeki uygulamayı ilk defa eğitim olarak benimsemiş, sadece teorik bölümünün Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda ve Çıraklık Eğitimi Merkezlerinde yerine getirilmesini öngörmüştür. 4702 sayılı Kanunla değişikliğe uğrayan 3308 sayılı Kanun ÇEM’leri n isimlerini Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) olarak değiştirmiş bulunmaktadır.